Informatie over de goudhaantje

Goudhaantjes eten o.a.  bladluizen , kleine motten  en kleine spinnetjes.

Ook eten goudhaantjes vetbollen en speciale vetblokken met “ingebakken” insecten.

 

 

Beschrijving

Het goudhaantje wordt slechts 8,5 cm groot, bij een gewicht van 4 tot 7 gram.

Daarmee is deze vogel, samen met het nauw verwante vuurgoudhaantje de kleinste Europese vogelsoort.

De vogel heeft een tere snavel met een neusopening die bedekt is met veerborstels.

Het bruin/grijs/groene verenkleed is heel dicht met een zwart omzoomde kruin streep, die bij het mannetje meer oranje en bij het wijfje geel is.

Een goudhaantje is monogaam en na een jaar geslachtsrijp.

Het vrouwtje kan tweemaal per jaar een legsel produceren, dat bestaat uit 7 tot 11 witte, grijsgewolkte eitjes, die in 12 tot 16 dagen uitgebroed worden.

Het met haren en veertjes beklede komvormige nest wordt aan de rand min of meer dichtgetrokken om de warmte binnen te houden.

Het goudhaantje is een broedvogel van gemengd loof- en naaldbos, met een voorkeur voor sparrenbos.

Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen.

Goudhaantjes kunnen ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd als er duizenden in ons land neerstrijken, zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je ze soms bijna aan kunt raken.