Informatie over de kuifmees

Het voedsel van de kuifmees bestaat in de zomer uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. In het najaar en de winter eet hij vooral zaden van naaldbomen. De kuifmees nestelt in zelfgemaakte holen in vermolmd of heel zacht hout.

Kuifmezen bezoeken ook wel voedertafels met fijne zaadmengsels en zitten soms op een pindanetje. Er bestaan speciale nestkasten voor kuifmezen.

 

Beschrijving

De kuifmees is 10,5 tot 12 cm lang, even lang als de pimpelmees.

Hij heeft een opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is en een zwart-witte tekening op het gezicht.

De kuif kan plat over de kruin gelegd worden.

Het verenkleed is aan de bovenzijde grijsbruin en de onderzijde is vuilwit en wat geelachtig aan de flanken.

De voorkop is wit met een gebogen zwarte oogstreep.

Verder heeft het dier een zwarte halsband, een donkere snavel en donkerbruine poten.

Het nest wordt gebouwd in een holte.

Het legsel bestaat uit vijf tot acht witte eieren met vrij grote, kastanjebruine vlekken, die alleen door het wijfje worden bebroed.

Er wordt tweemaal per jaar gebroed

Voedsel: vetbollen, ongezouten (dop)pinda’s, kokosnoot, zonnepitten, zaden, pindablokken.
Voerplaats: voedertafel of voederhuisje of opgehangen in een boom.